The Way: Using The Wisdom of Kabbalah (HEBREW, HARDCOVER)

  • Sale
  • Regular price $32.65


הספר הוא השראה לנשמה, מיכאל ברג כותב בחום ובלבביות, בטוב לב ובמבט חודר על הטבע האנושי ועל המהות האלוהית ומוליך אותנו צעד אחר צעד לאורכה של הדרך לצמיחה רוחנית, תוך שימוש בהיגיון פנימי פשוט להגברת השקט והשלווה ושיפור בכל תחומי החיים